Thông tin cho người Việt Nam đang tìm việc


Tìm kiếm một công việc tại một công ty Nhật Bản, tôi đã đến Việt Nam.

Có rất nhiều thông tin việc làm từ các công ty Nhật Bản.

Người nộp đơn có thể nộp đơn:
Tốt nghiệp sau khi nhận được các khóa học chính về công việc được thực hiện tại Nhật Bản tại một trường đại học ở Việt Nam.
Bạn đã tốt nghiệp từ một trường dạy nghề (trường dạy nghề) ở Nhật Bản, nơi bạn học công nghệ liên quan đến công việc được thực hiện tại Nhật Bản.
Ngay cả khi bạn chưa tốt nghiệp từ một trường đại học Việt Nam hoặc một trường dạy nghề Nhật Bản, bạn có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam mà bạn định làm tại Nhật Bản

Chúng tôi đang tìm kiếm cả người dân Việt Nam và những người sống ở Nhật Bản.

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng gửi email cho tôi. (Tiếng Việt OK)


Thông tin công việc mới nhất

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí (nhân viên chính thức · không có thời gian cố định)

1. Sơ đồ công ty
Nó là một công ty chuyên gia công chính xác phụ tùng ô tô vv
Nó là một công ty gia đình gồm 30 nhân viên ở tỉnh Aichi ở trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.
Nhiều người cao niên của thực tập sinh Việt Nam đã làm việc cho đến nay.

2. Nội dung công việc được tuyển dụng
Phiên dịch công việc liên quan đến NC, vận hành trung tâm gia công và tạo phụ tùng ô tô bằng CAD · Thiết bị CAM

3 .nơi làm việc
Nishioo, Aichi

4. Số người
Nhiều người

5. giờ làm việc
Từ 8 giờ đến 17 giờ ( thời gian nghỉ là 1 giờ)

6 .ngày nghỉ
Theo quy định của công ty

7. Mức lương
184.800 yên ~ (tính 21 ngày công với lương giờ là 1.100 yên )
176.400 yên là lương thử việc trong gian 3 tháng ( chuyển đổi thành tiền lương theo giờ là 1.050 yên )

8 .Ngoài ra
Có ký túc xá cho nhân viên, chi phí tiện ích, nước là 28.000 yên một tháng.
Điều kiện tiếng nhật là: cho tới khi gia nhập công ty phải đạt được trình độ N2.